Szkoła Podstawowa nr 16 e Elblągu uzyskała Certyfikat "Przyjaciel Dziedzictwa Kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca Pamięci Narodowej" w wojewódzkim konkursie "Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy" zorganizowanym przez Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Stowarzyszenie Gmin "Polskie zamki gotyckie".