PEDAGOG SZKOLNY

 

Pedagog Szkolny

Gabinet 57 II piętro

tel. 55 625 86 31

mgr Anna RABIZO

mgr Paulina CEBULSKA

                                              Anna Rabizo                                      Paulina Cebulska

 
poniedziałek                       11.30 - 15.30                                        7.30 - 12.30
   wtorek                                
8.00 - 12.00                                      11.00 - 15.00
    środa                              
-----------------                                       8.30 - 14.30
  czwartek                           
8.00 - 12.00                                         11.00 - 16.00
   piątek                               
8.00 - 12.00                                         11.00 - 14.00

   

Oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla naszych uczniów oraz ich rodziców.

Rodzicu możesz do nas zwrócić się w różnych sytuacjach:

·         niepokoi Cię zachowanie dziecka,

·         potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

·         dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne ( przejawia trudności w nauce),

·         dziecko ma niską motywację do nauki,

·         szukasz pomocy.

 
 

Nasz Kochany Uczniu! Możesz się zwrócić do nas o pomoc, szczególnie w sytuacji gdy:

·         masz kłopoty

·         czujesz się bezradny,

·         czujesz się samotny,

·         myślisz, że nikt Cię nie rozumie,

·         chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością,

·         chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.

 

Pamiętaj, że rozmowa o Twoich problemach z innymi ludźmi, może pomóc Ci je rozwiązać.

 

WAŻNE TELEFONY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - tel.: (55) 625 61 00

Dzielnicowy - mł. asp. Krzysztof Kaszyc - tel. 47 73 415 29,  887876231

NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu tel.: 55 649 69 49

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - infolinia 800 12 00 02 czynna całodobowo. Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Centrum Wsparcia prowadzone przez Fundację Itaka dla osób w stanie kryzysu psychicznego — bezpłatne centrum udzielające porad tel. 800 70 2222.

Antydepresyjny telefon zaufania prowadzony przez Fundację Itaka tel. 22 484 88 01 (czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00)

Antydepresyjny Telefon „Forum Przeciw Depresji” tel. 22 594 91 00 (czynny w każdą Środę i czwartek: od 17.00 do 19,00)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej — pomoc psychiatryczno-pedagogiczna tel. 22 855 44 32

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 22 837 55 59 (od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 20:00)

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzi także Fundacja

Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla dzieci i młodzieży, zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcie w trudnych sytuacjach;

Formy pomocy: konsultacje telefoniczne i online, interwencje podejmowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działania edukacyjne i informacyjne;

Czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 — powstał dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem.