Rekrutacja do klas pierwszych 2021/ 2022

Zapraszamy również dzieci spoza obwodu szkoły !!!

Dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30 i piątek 7.30-14.30) od 4 marca 2021r. najpóźniej do 18 marca br. lub do skrzynki, która jest wystawiona na parterze na ladzie z napisem: dokumenty rekrutacyjne do kl. 0 i I (proszę zwrócić uwagę, czy dokumenty zostały podpisane i czy są wszystkie potrzebne załączniki).

W przypadku wątpliwości lub problemów z dostarczeniem dokumentów, proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły: 55-625-86-21

Zapraszamy.

DYREKTOR SZKOŁY

Rekrutacja do klas pierwszych 2021/2022
Terminy rekrutacji do klas pierwszych
Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Zasady rekrutacji do klas pierwszych do szkoły sportowej

Rekrutacja do klas pierwszych  na rok szkolny 2021/2022 będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego www.eped.pl